Islamic

Suasana yang islami, kami belajar beribadah, menuntut ilmu, mengajar, berbakti kepada masyarakat, peduli, semuanya diniatkan untuk ibadah dan mewujudkan amal shaleh yang bermanfaat bagi kami, dan masyakarat pada umumnya.